Veřená zakázka

Silnice III/37021 – rekonstrukce mostu ev.č. 37021-1 přes řeku Moravici ve městě Břidličná

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221000-2 - Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 37021-1 přes řeku Moravici ve městě Břidličná.
Předmětem stavebních prací je oprava stávajícího mostu a komunikace v nutné délce 51,8 m, bude odstraněno celé souvrství vozovky, celá nosná konstrukce, ložiska, úložné prahy, závěrné zídky včetně mostních křídel do úrovně kamenného zdiva opěr. Do odpovídající úrovně bude vybrána i zemina v rubu zmíněných konstrukcí. Součástí prací bude úprava svahů a nábřežních zdí vodního toku o osové délce 24,8 m, rozšíření komunikace z 5,1 m na 7,0 m, nahrazení žulových kostek na mostě živičným krytem. Dále viz PD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.01.2023