Veřená zakázka

Silnice III/01866: Rajnochovice, Rosošné, opěrná Zeď

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233140-2 - Práce na stavbě silnic
Popis:

Zabezpečení stability silničního tělesa silnice III/01866 v obci Rajnochovice proti jeho vymílání přilehlým tokem pilotovou opěrnou stěnou s železobetonovou převázkou v délce 119 m. Piloty jsou navrženy velkoprůměrové DN 900 mm délky 7,0 m. Hlavy pilot budou svázány železobetonovou převázkou s římsou a osazeným mostním zábradelním svodidlem se svislou výplní. Opevnění pilotové zdi bude zpevněno kamenným záhozem z lomového kamene. V rámci stavby bude řešena rekonstrukce vozovky v délce 206 m spočívající ve výměně asfaltových vrstev, sanaci okrajů vozovky a zajištění odvodnění vozovky. V návaznosti na novou pilotovou stěnu bude upraveno koryto vodního toku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.03.2021