Veřená zakázka

Silnice II/471 – rekonstrukce mostu ev. č. 471-004 přes potok Bajcůvku v obci Bohumín

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na silnici II/471, spočívající v rekonstrukci mostu ev. č. 471-004 při zachování stávajících nosných prvků (spodní stavby a nosné konstrukce). Na stávající nosnou konstrukci bude provedena vyrovnávací vrstva betonu, izolace mostní konstrukce proti volně stékající vodě bude provedena jako jednopásová z NAIP modifikovaných, plošně nastavených, pokládaných na pečetící vrstvu. Římsa bude provedena z monolitického betonu, pod mostem bude obnoveno betonové opevnění, opraveno kamenné opevnění koryta v délce 25 m. Most bude osazen podpovrchovými dilatačními uzávěry. Mírně bude upravena niveleta komunikace, přičemž silnice bude obnovena v délce 32,15 m.
Místem realizace je silnice II/471, pozemek parc. č. 238/1, 239, 314, 1067, 1082, 1098, 1104, 1105, 1114/3, 1118/2 v katastrálním území Starý Bohumín.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.03.2024