Veřená zakázka

Silnice II/460 - rekonstrukce mostu ev.č. 460-006 za obcí Velké Heraltice

Číslo ve věstníku:
Z2021-002935
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce mostu ev.č. 460-006 za obcí Velké Heraltice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího silničního mostu přes vodoteč (Heraltický potok) na silnici II/460 za obcí Velké Heraltice. Rekonstrukce spočívá v odstranění mostního svršku, snesení stávající nosné konstrukce, která je ve velmi špatném technickém stavu, a zhotovení nové nosné konstrukce na stávající spodní stavbě, a nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradelní svodidlo). Spodní stavba a založení zůstanou zachovány stávající. Nezmění se trasa silnice, nepatrně bude upravena niveleta, zůstane stejné šířkové uspořádání. Oproti stávajícímu stavu bude nově most vybaven zábradelním svodidlem a silničním svodidlem na bezprostředně navazujících úsecích silnice mimo most.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.01.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.02.2021