Veřená zakázka

SH Karlštejn - Kompletní geodetické a fotogrammetrické zaměření stávajícího stavu NKP

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Popis:

Předmětem VZ bude kompletní geodetické a fotogrammetrické zaměření Státního hradu Karlštejn a vypracování dokumentace jako podklad pro zpracování stavebně - historického průzkumu (dále jen SHP). Předmět plnění je tvořen těmito částmi: a) Výškopisné a polohopisné geodetické zaměření exteriérů v areálu hradu pro zpracování účelové mapy v měřítku 1:200 b) Výškopisné a polohopisné geodetické zaměření tzv. Obléhacích táborů pro zpracování účelové mapy v měřítku 1:200 c) Výškopisné a polohopisné geodetické zaměření inženýrských sítí, které bude součástí účelové mapy v měřítku 1:200 d) Fotogrametrické zaměření půdorysů, svislých řezů a pohledů na fasády pro měřítko 1:50 e) Fotogrametrické zaměření, laserové skenování pro vyhotovení 3d modelů f) Fotogramentrické zaměření detailů g) Zhotovení technických fotografií pro potřeby SHP h) Geodetické zaměření stávajících staveb v areálu SH Karlštejn a vyhotovení geometrických plánů pro zápis do Katastru nemovitostí i) Letecká fotogrammetrie pro vyhotovení digitálního modelu terénu a ortofotomapy j) Vyhotovení vektorových map, fotoplánů, 3D modelů

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.01.2018