Veřená zakázka

SEZ - Studie proveditelnosti pro nápravu závadného stavu, lokalita bývalého DS PHM Liberec – Rochlice, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Studie proveditelnosti pro lokalitu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice – Podklady pro výběrové řízení dodavatele Studie proveditelnosti“, zpracované v únoru 2024 společností VODNÍ ZDROJE, a.s., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je zpracování studie proveditelnosti nápravných opatření v souladu s Metodickým pokynem MŽP 6/2007 „Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit“ a dále dle Směrnice MF a MŽP č. 4/2017 vedoucí k naplnění Rozhodnutí ČIŽP OI Liberec č. j. ČIŽP/51/2017/398 ze dne 21. 9. 2017. Základním cílem projektovaných prací je sjednotit a doplnit veškeré informace o kontaminaci na lokalitě a provést výběr vhodného metodického postupu/postupů pro dokončení sanačního zásahu SEZ na lokalitě bývalého DS PHM Liberec-Rochlice, a to v souladu se „Zásadami zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit“ – Metodický pokyn MŽP 6/2007 tedy zpracování „Studie proveditelnosti“ a dále dle Směrnice MF a MŽP 4/2017.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.08.2024