Veřená zakázka

SEZ - ORLEN Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Ekologie
CPV kódy:
90733900-3 - Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „UNIPETROL, a.s., Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E - Aktualizovaný projekt“, zpracované společností MEGA a.s. v červnu 2021, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je provedení sanačních prací v průmyslovém areálu Kraupy nad Vltavou společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (bývalý Kaučuk Kralupy) za účelem odstranění staré ekologické zátěže v prostoru bývalé výroby polystyrenu. Předmětem je sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E (část E1) a odstranění volné fáze ropných uhlovodíků a BTEX z hladiny podzemní vody. Jedná se o prostor výrobního bloku 14 a částečně blok 15. Kontaminace je tvořena dominantně ethylbenzenem a styrenem. Součástí sanačního zásahu a předmětu plnění jsou následující práce a činnosti: - přípravné práce zahrnující zajištění školení, vstupů do areálu a dalších náležitostí pro práci v areálu, rešerši podkladových materiálů a rekognoskaci lokality, zpracování realizačního projektu a jeho projednání se správou areálu a dotčenými obvody, zajištění všech povolení a správních aktů potřebných k zahájení prací, - příprava pracoviště, vrtné práce, instalace nových čerpacích a zasakovacích vrtů, instalace sanačního centra a sanačních rozvodů, - sanace podzemních vod (provoz sanačního čerpání a odčerpávání volné fáze, zasakování přečištěných vod, průběžný sanační monitoring), prokázání dosaženní cílových limitů. Sanační práce budou dokončeny nejpozději do 6 let od jejich zahájení. - dokumentace, řízení a vyhodnocování prací, závěrečná zpráva sanace, - postsanační monitoring v délce 24 měsíců, - závěrečná zpráva postsanačního monitoringu, projekt likvidace vrtů, - odstranění sanačních technologií, likvidace nepotřebných vrtů, závěrečná zpráva likvidace vrtů, úklid a předání pracoviště. Cílem prací je odstranění volné fáze ropných uhlovodíků a BTEX z hladiny podzemní vody v prostoru kontaminačního mraku E1 v průmyslovém areálu Kralupy nad Vltavou a naplnění požadavků rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/OOV/SR03/0621964.007/14/PJC ze dne 28. 1. 2015.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.05.2022