Veřená zakázka

Servis, revize a opravy zdvihacích zařízení v objektu čp. 2079, Benešov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
50750000-7 - Údržba výtahů
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný smluvní servis, odborné prohlídky a zkoušky (revize) a případné opravy zdvihacích zařízení umístěných v administrativní budově Poštovní čp. 2079, Benešov, a to: 1) hydraulického osobního výtahu KLEEMANN, typ FlexiLift N 2) šikmé schodišťové plošiny pro invalidy typ JKPOV 1 475 710 000 001 A) Odborné prohlídky výtahu včetně kompletní servisní prohlídky a pravidelné údržby Odborné prohlídky výtahu budou prováděny odborným servisním pracovníkem v rozsahu a periodicitě dle ČSN 27 4002, v platném znění, tj. 1x za čtvrtletí se zápisem do knihy výtahu (Protokol z odborné prohlídky). Odborné prohlídky budou prováděny za účelem posouzení celkového stavu výtahu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně kontroly vedení dokumentace. Současně s odbornou prohlídkou bude provedena kompletní servisní prohlídka výtahu, při níž budou provedeny všechny předepsané seřizovací, čistící a mazací úkony. Součástí servisu bude i kontrola nastavení, při které se provádějí preventivní činnosti a kontroly dílů výtahu, a to zejména: - výtahový stroj (motor, převodovka, brzda, nosné prostředky) - hydraulický agregát, kladky, vyvažovací závaží, vodítka, nosné prostředky, omezovač rychlosti - šachetní a kabinové dveře - spínací prvky v rozvaděči výtahu - funkčnost tlačítek volby stanic - nouzový signál - bezpečnostní spínače a vypínače B) Odborné zkoušky výtahu: Odborné zkoušky výtahu budou prováděny v rozsahu a periodicitě dle ČSN 27 4007, v platném znění, tj. 1x za 3 roky. C) Odborné prohlídky nebo zkoušky plošiny: Odborné prohlídky plošiny budou prováděny 1x ročně, každý 3. rok prohlídku nahrazuje odborná zkouška. V průběhu odborné prohlídky nebo zkoušky budou provedeny rovněž seřizovací, čistící a mazací úkony a bude provedena minimálně v tomto rozsahu: - kontrola dokumentace - vizuální kontrola: - celkové upevnění - kontrola napnutí řetězů, opotřebení řetězek - funkce vyvažovacích vzpěr - seřízení krajních poloh plošiny - funkce nájezdových můstků - funkce zajišťovacích mechanizmů vč. spínačů - funkce ovládací tyče - promazání otočných čepů a kladek - kontrola funkce zachytačů plošiny - kontrola vůlí pojezd. vozíků, ložisek kol, kladek - funkční zkouška (ověření všech funkcí plošiny) - zkouška se zatížením: - statická – kontrola rovinnosti vozíků a trubek - dynamická – kontrola ovládání, hlučnost, dojezdy D) Opravy: Odstranění poruchových stavů výtahu a plošiny bude prováděno na základě písemné objednávky zadavatele. Zadavatel požaduje, aby se pracovník odborné firmy dostavil k ohledání poruchy do 24 hodin od nahlášení závady (mailem, datovou schránkou, příp. telefonicky), pokud nebude mezi zadavatelem a odbornou firmou dohodnuto jinak. Provedení opravy je požadováno do 7 pracovních dnů od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto s ohledem na charakter závady jinak. V případě havárie je zásah požadován do 24 hodin, od jejího nahlášení (telefonicky, e-mailem).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.10.2022