Veřená zakázka

Servis pro aplikace Správce IT, HelpDesk fy MiCoS SOFTWARE

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Popis:

Zadávací dokumentace k zakázce „Servis pro aplikace Správce IT, HelpDesk fy MiCoS SOFTWARE“ Zadavatel: Český statistický úřad, IČO: 00025593, DIČ: CZ00025593 CPV: Podpora programového vybavení - 72261000-2 Předmět - popis Konzultační a systémová podpora pro servis a roční servis aplikací Správce IT, HelpDesk, Aktivity fy MiCoS SOFTWARE. Roční servis a systémová podpora – aplikace Správce IT • upgrade programu • update programu přístupný přes Registrační kód v Zákaznické sekci • aktualizace databáze vzorů SW a detekce HW konfigurace • aktualizace a údržba klienta pro scanování SW/HW Ostatní výhody a služby v rámci Ročního servisu • oprava datových souborů do 2 pracovních dnů od doručení • aplikování vhodných uživatelských změn (termín zavedení uživatelských změn do nových verzí se určuje na základě vývojového plánu) Roční servis a systémová podpora - HelpDesk • upgrade programu • update programu přístupný přes Registrační kód v Zákaznické sekci Ostatní výhody a služby v rámci Ročního servisu • oprava datových souborů do 2 pracovních dnů od doručení • aplikování vhodných uživatelských změn (termín zavedení uživatelských změn do nových verzí se určuje na základě vývojového plánu) Systémová podpora a roční servis pro licence (Správce IT - 2750) v rámci zajištění upgrade budou poskytovány průběžně po celou dobu trvání. Podání nabídky: elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště NEN. Termín pro podání nabídky: 27. 11. 2023 v 12:00 hod. Hodnocení zakázek: Hodnoticí kritérium: cena za roční servis bez DPH. Cenu je třeba uvádět bez DPH. Termín dodání služeb: Období ročního servis: od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 Cena: Maximální cena je stanovena na 199 000,- Kč bez DPH, Platba předem. Způsob soutěže: otevřené. Výsledkem výběrového řízení bude objednávka na vítězného uchazeče. Kvalifikace: Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) Požadované certifikace uchazeče: a. Autorizovaný prodejce firmy MICos nebo přímo firma MICos Certifikaci uchazeč doloží příslušnými, platnými certifikáty (firma MICos certifikát předkládat nemusí). Dále pak: b) splňuje základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona, c) splňuje profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona. Způsobilost lze doložit Čestným prohlášením. Reference Alespoň 1 zakázku obdobného charakteru v posledních 3 letech v minimální výši 100 tis. Kč bez DPH. Uchazeč předloží kontakty na odběratele referenčních služeb pro ověření uvedených referencí. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.11.2023