Veřená zakázka

Servis lokálních chladících zařízení - pravidelné údržby, revize, opravy a dodávky nových - II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50730000-1 - Opravy a údržba skupin chladících zařízení
Popis:

Zajištění a provádění servis. služeb spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných lokálních chladicích zařízení, resp. klimatizací v sídle IKEM a dodávkách nových, v případě nutné obnovy klimatizací nebo potřeb instalace do nových prostor v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 6 mil. Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Rozsah plnění vyplývá ze soupisu klimatizací a jejich počtu, který tvoří Př.č. 6 ZP a z rozsahu požadovaných činností, uvedených v Př. 5 ZP a vyplývajících z platných právních předpisů.Předmět VZ musí být prováděn plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že navržené materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu, který se týká předmětu zakázky. Součástí je i dodání všech materiálů a ND, dodání nových klimatizací, vč.zprovoznění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.09.2019