Veřená zakázka

Servis kopírovacích strojů, faxů a skartovacích strojů v roce 2020

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50313100-3 - Opravy kopírovacích strojů
Popis:

Pozáruční servis faxů a kopírovacích strojů RICOH a skartovacích strojů v majetku zadavatele formou dílčích objednávek. Vítěz soutěže se zavazuje poskytnout záruku na provedené opravy v délce 3 měsíců a na dodané náhradní díly v délce 12 měsíců. Příjezd servisního technika je vyžadován nejdéle do 24 hodin (v pracovní dny) od nahlášení poruchy, dokončení opravy nejdéle 24 hodin od nahlášení poruchy (v pracovní dny). V případě nemožnosti dodržení termínu opravy se vítěz soutěže zaváže po dohodě s odběratelem poskytnout náhradní řešení (zápůjčka stroje). V mimořádných a odůvodněných situacích se vítěz soutěže zavazuje zkrátit dobu příjezdu servisního technika na minimum (cca 2 hodiny) - např. porucha při probíhající schůzi Senátu. Jediným hodnotícím kritériem bude výsledná předpokládaná cena plnění, která bude vypočtena dle vzorce C=D*40+HSS*120, kde - C je celková předpokládaná cena plnění (= vaše soutěžní nabídková cena - položka Celková cena s DPH), - D je paušální cena dopravy (jeden výjezd), - HSS je hodinová sazba servisu stroje (vše včetně DPH). Součástí poptávkového řízení je návrh kupní smlouvy v konečném znění (v příloze), kterou uzavře vítěz poptávkového řízení po vyhlášení výsledků (žlutě vyznačená pole je ve smlouvě nutno doplnit). V případě, pokud bude ve smlouvě změněna/upravena jiná část než žlutě vyznačená, je zadavatel oprávněn nabídku vyřadit z dalšího hodnocení. V příloze č. 1 smlouvy je uveden seznam strojů instalovaných v Kanceláři Senátu. Zadavatel požaduje doručení nabídky pouze prostřednictvím elektronického tržiště. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávku zrušit bez udání důvodu. Veškeré náklady se zpracováním nabídky k této poptávce jdou k tíži uchazeče.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.11.2019