Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Servis integrovaného ovládacího rozhraní pro komunikaci v rádiové síti PEGAS


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem veřejné zakázky na služby je zabezpečení plné provozuschopnosti stávajícího integrovaného ovládacího systému pro komunikaci v rádiové síti PEGAS včetně zajištění navazujícího servisu.

Jedná se o veřejnou zakázku na zajištění další podpory informačního systému, který je nezbytný pro zajištění činnosti Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Tento software je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a předmětná podpora předpokládá zásah do autorských práv. Zadavatel nedisponuje potřebnými oprávněními (tedy právy zasahovat a měnit tento systém, které by mohl poskytnout třetí osobě). Proto z hlediska ochrany výhradních práv je oprávněn rozšíření či úpravu integrovaného ovládacího systému pro komunikaci v rádiové síti PEGAS provést dodavatel tohoto informačního systému, kterým je společnost KOMCENTRA s.r.o.(IČ: 41186991).
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 4 Výzvy.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 29.11.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 18.12.2019 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.