Veřená zakázka

Senzorové měření v rámci projektu Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývojOstatní
CPV kódy:
90731400-4 - Monitorování a měření znečištění ovzduší
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení senzorového měření kvality ovzduší včetně analýzy a interpretace dat. Dílo má následující rozsah: a) zajištění senzorů podle specifikace „Technické požadavky na provedení veřejné zakázky – senzorové měření“, která je přílohou č. 1 smlouvy, minimální počet 30 ks senzorů PMx, minimální počet 30 ks senzorů NO2 a 3 ks meteostanic v době trvání zakázky, b) návrh senzorové sítě 15 ks senzorů pro celkem 15 lokalit v městech Ostrava, Opava a Kopřivnice v minimálním počtu 5 ks v každém z měst, c) senzorické měření na vybraných lokalitách podle specifikace „Technické požadavky na provedení veřejné zakázky – senzorové měření“, která je přílohou č. 1 smlouvy, d) zajištění validace senzorického měření referenčním zařízením, které předává imisní data do Informačního systému kvality ovzduší ČR (ISKO) a/nebo mobilních měřících zařízení, která jsou ekvivalentní měřícím zařízením používaným ve státní referenční síti, e) analýza a interpretace dat zjištěná senzorickým měřením (tabelárně, graficky v GIS, data budou dána do souvislosti s identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší, u identifikovaných zdrojů znečišťování ovzduší bude předložen návrh opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.11.2021