Veřená zakázka

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Obce Pěnčín a její příspěvkové organizace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
CPV kódy:
09123000-7 - Zemní plyn
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do všech odběrných míst zadavatelů dle Přílohy č. 3 této ZD (v režimu smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu uzavřených na 24 měsíců) v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek zemního plynu a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen “energetický zákon”) a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.08.2021