Veřená zakázka

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Počátky a s ním sdružené zadavatele pro období od 1.11.2021 do 31.12.2022

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
CPV kódy:
09123000-7 - Zemní plyn
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je:
- fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn
- přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ),
- zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
- zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Místo plnění: odběrná místa centrálního zadavatele a zúčastněných zadavatelů.
Odběrná místa zemního plynu zadavatelů v kategorii maloodběr v celkovém počtu 13 a v celkovém množství dodávky cca 1 845 MWh, pro období dodávky 01.11.2021 6:00 hod. do 01.01.2023 6:00 hod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.10.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.10.2021