Veřená zakázka

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa obce Pěnčín a její příspěvkové organizace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
CPV kódy:
09310000-5 - Elektrická energie
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do všech odběrných míst zadavatelů dle Přílohy č. 3 této ZD (v režimu smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie uzavřených na 24 měsíců) v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen “energetický zákon”), ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.08.2021