Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Kunovice


Kategorie

Energie
Energie ->  Elektřina a plyn

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 1312015 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a ve smyslu Vyhlášky č. 1272017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4082015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve smyslu novely a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu (dále také jen „dodávka“).Dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí (NN)Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 47 odběrných míst uvedených v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace, je v plánovaném celkovém množství 1866,000 MWh za období 24 kalendářních měsíců.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 21.05.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.