Veřená zakázka

Sdružené dodávky elektřiny pro obec Postřelmov a její příspěvkové organizace na období roku 2025 a 2026

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
CPV kódy:
09310000-5 - Elektrická energie
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je:

- fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy,
- přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění,
- zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
- zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.

Místo plnění

Odběrná místa elektrické energie zadavatelů z napěťové hladiny VN a NN v celkovém počtu 39 a v celkovém množství dodávky cca 874 MWh/rok, pro období dodávky 01.01.2025 – 31.12.2026 cca 1 748 MWh:

a) napěťová hladina NN – odběrná místa v počtu 38 a v celkovém množství cca 952 MWh (tj. cca 476 MWh/rok),
b) napěťová hladina VN – odběrná místa v počtu 1 a v celkovém množství cca 796 MWh (tj. cca 398 MWh/rok) – smlouva bude uzavřena pouze na dodávku elektrické energie, bez distribuce.

Bližší informace k odběrným místům jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.08.2024