Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Sběrný dvůr Březová – I. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v režimu zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení akce s názvem: „Sběrný dvůr Březová – I. etapa“, tak jak je to stanoveno v projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídek. V rámci zadávacího řízení bude zajištěno zejména:
• budou provedeny zpevněné plochy a komunikace uvnitř areálu Sběrného dvora,
• budou provedeny inženýrské sítě a bude provedena skladba zpevněných ploch a komunikace,
• bude provedena dešťová a splašková kanalizace,
• bude vybudován vodovod – hlavní řád,
• budou provedeny distribuční rozvody NN,
• bude provedeno veřejné osvětlení,
• bude zhotoveno oplocení opěrné zdi,
• apod.
Všechny činnosti jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek.
Hlavní předmět díla dle CPV: 45000000-7 Stavební práce, 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné plochy.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 02.01.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 20.01.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.