Veřená zakázka

Sběr, odvoz a likvidace odpadu pro ÚP Plzeň

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Ostatní
CPV kódy:
90511000-2 - Sběr odpadu
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele přebírat odpady zadavatele, které jsou specifikovány v přílohách návrhu smluv (Příloha č. 2 – Rozsah služeb), a ty přijmout do svého vlastnictví ve smyslu zákona o odpadech a s převzatými odpady naložit v souladu se zákonem o odpadech. Předmětem plnění veřejné zakázky je také závazek dodavatele dle potřeby zadavatele zajistit odvoz a výkup druhotných surovin. Zakázka je rozdělena na 5 částí, a to: 1. Plzeň 2. Rokycany 3. Nepomuk 4. Kralovice 5. Tachov Dodavatel může podat cenovou nabídku i pouze na jednu z částí. Jednotlivé části budou posuzovány a hodnoceny samostatně. Podrobnosti k zakázce jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.12.2021