Veřená zakázka

Sběr a verifikace diagnostických vad z dopravní cesty

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
CPV kódy:
34621000-6 - Vozidla pro údržbu železničních tratí a železniční nákladní vozy
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad dopravní cesty pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 3, Technické specifikaci a v Příloze č. 1, Návrh rámcové dohody, které jsou nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.
Rozsah požadované služby:
ČÁST I. - Metrologické výkony, analýzy, sběr dat, archivace, monitorování sběru dat, sledování stavu snímacích komponent, plán měření v souladu s plánem jízd, provozní zajištění měření při celkovém nájezdu sbíraných dat 10.000 km.
ČÁST II. - Monitorovací a vizualizační výkony měřicí technologie, kontrolní měření úseků, workflow specializovaných technických dat – verifikace naměřených výsledků – kontrola úplnosti naměřených úseků vůči plánu měření, kontrola lokalizace, archivace, distribuce, purifikace, interpretace do finálních metadat a terminálních dat při celkovém nájezdu sbíraných dat 5.000 km.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.01.2022