Veřená zakázka

Sanace základů a rekonstrukce el. napájení budov v areálu KOH

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a dodání tří různých projektových dokumentací (PD) v podrobnostech umožňujících získání stavebního povolení a následné zadání veřejné zakázky na stavební práce. Vzhledem k přímé časové a věcné vazbě jde o sdruženou veřejnou zakázku (VZ), která bude zadána jedinému dodavateli, se kterým bude uzavřena smlouva na celý předmět VZ. Předmětem VZ je zpracování a dodání PD k následujícím třem částem VZ: 1) Objekt kompresorovna - sanace základů 2) Objekt hlavní sklad (elektrodílna) - sanace základů 3) Rekonstrukce el. napájení budov v areálu KOH Předmětem VZ ad 1) je dodání PD řešící celkovou sanaci budovy kompresorovny a odstranění vad a poruch způsobených vlhkostí. Předmětem VZ ad 2) je dodání PD řešící celkovou sanaci budovy hlavního skladu (elektrodílny) a odstranění vad a poruch způsobených vlhkostí. Předmětem VZ ad 3) je dodání PD řešící odstranění historické kabelové lávky umístěné mimo jiné i na fasádě uvedených dvou budov a s tím spojené prověření a přeložení funkčních kabelů do zemního výkopu a odstranění nefunkčních kabelů. Vlhkost obou budov je zapříčiněna vzlínáním spodní vody i zatékáním vody dešťové. Přesný stav obou budov včetně návrhů řešení na odstranění vad je popsán v odborných posudcích, které jsou součástí poptávky. Obě budovy jsou součástí památkově chráněné části areálu dolu Kohinoor II a projektované práce jsou schválené příslušným úsekem památkové péče při Městském úřadu Litvínov, odboru stavebního úřadu. Při plánovaných výkopových pracích bude nutné omezit činnost strojního zařízení, aby se minimalizovalo riziko poškození většího množství inženýrských sítí uložených pod povrchem pozemku v okolí obou budov.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.07.2022