Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Sanace svahu náspu v km 133,950 – 133,984 v úseku Sychrov – Hodkovice nad Mohelkou


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby s označením: „Sanace svahu náspu v km 133,950 – 133,984 v úseku Sychrov – Hodkovice nad Mohelkou“.
Výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších právních předpisů, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších právních předpisů. Činnost koordinátora BOZP je podrobně popsána v návrhu Smlouvy o výkonu činnosti hlavního koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby (dále též „Smlouva“), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu této výzvy.
Součástí činnosti koordinátora BOZP je podání opraveného oznámení o zahájení prací na stavbě a vypracování „Manuálu údržby z hlediska BOZP“ na dokončené stavební dílo.
Náplní stavby je celková sanace svahu a náspu – vrty pro kotvy, osazení panelů 3D, demolice nevhodného stávajícího propustku a výstavba nového propustku. Objekt se nachází v obvodu žst. Sedlejovice. Součástí stavby je zřízení plochy u paty svahu a ponecháno, jako věcné břemeno.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 27.02.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.