Veřená zakázka

Rýchorská bouda - jímací objekt pro zásobování vodou

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45220000-5 - Konstrukční a stavební práce
Popis:

Předmětem této Veřejné zakázky je podchycení jednoho jímacího zářezu na pramenní jímce, převod vody do nové čerpací jímky a napojení výtlaku čerpací jímky na stávající potrubí. Podrobný popis a rozsah stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 Výzvy, a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.07.2024