Veřená zakázka

RUK - ÚVT - Zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu

Číslo ve věstníku:
Z2021-030724
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
30213000-5 - Osobní počítače
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění) a předpokládaný rozsah zakázky pak v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Položkový rozpočet). Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem na dobu 2 let počínaje datem platnosti této dohody, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace (Vzor rámcové dohody).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.09.2021