Veřená zakázka

RUK - EO - Zpracování ekonomicko-organizačního projektu a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového ekonomického informačního systému pro Univerzitu Karlovu

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

1) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen „EOP“),
2) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen „EIS“) a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS,
3) poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na EIS a
4) dopracování EOP a zajištění dohledu na kvalitu dodávky v rámci implementace EIS.

Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena především v příloze č. 1c zadávací dokumentace (Popis požadavků na ekonomicko-organizační projekt a na související služby ekonomického a IT poradenství). Příloha č. 1a zadávací dokumentace (Popis stávajícího stavu zpracování ekonomických agend na Univerzitě Karlově) a příloha č. 1b zadávací dokumentace (Popis stávajících požadavků Univerzity Karlovy na nový ekonomický informační systém) obsahují další nezbytné informace pro podání nabídky ze strany dodavatele a zadavatel doporučuje jejich důkladné prostudování před podáním nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.07.2021