Veřená zakázka

Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023–2027 – terénní automobil

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
34113300-5 - Terénní vozidla
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka terénního automobilu pro zajištění ochrany přírody a krajiny v Jihočeském kraji. Vozidlo bude používáno pro přepravu různých materiálů, jako jsou například informační tabule, hraničníky a rovněž pro přepravu techniky na zajištění péče o zvláště chráněná území a evropsky významné lokality. Požadovaný automobil bude využíván zejména při plnění pracovních úkolů v přírodním terénu, kde je praktičtější využití, vzhledem na celkové technické parametry, automobilů na konvenční/běžný pohon. Pro zajištění bezpečného pohybu pracovníků OZZL v často velmi náročném terénu je základním požadavkem splnění kategorie vozidla N1G, tj. vozidlo musí splňovat základní parametry dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.05.2024