Veřená zakázka

Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45215200-9 - Stavební úpravy zařízení sociální péče
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu s názvem „Rozvoj komunitních sociálních služeb CBH v lokalitě Jičín“. Dílo bude zpracováno dle projektové dokumentace (DPS) zpracované společností Energy Benefit Centre a.s. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o rekonstrukci objektu bytového domu pro vybudování zázemí služby chráněné bydlení (dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením. Záměr bude realizován na pozemcích st. p. č. 666, jehož součástí je objekt: Pražské Předměstí, č.p. 30, a p. p. č. 578/2 vše v k. ú. Jičín.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2022