Veřená zakázka

Rozvoj kanalizace Krnov – Dimitrovova, Daliborova, Rybniční – PD

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění je
III.1 Vypracování projektové dokumentace „Rozvoj kanalizace Krnov – Dimitrovova, Daliborova, Rybniční – PD“ v rozsahu:
a) projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP)
b) položkový rozpočet s výkazem výměr

III.2 Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení)

III.3 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby
Název stavby: „Rozvoj kanalizace Krnov – Dimitrovova, Daliborova, Rybniční“
Místo stavby: Krnov, k. ú. Krnov - Horní Předměstí, parc. č. 4127, 4132 a 4126/1

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.12.2021