Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Rozvoj a modernizace Technologického centra města Dobrušky - IS HelpDesk


Kategorie

IT
IT ->  SW a Informační systémy

Lokalita:

Královéhradecký kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového hardware a software k modernizaci technologického centra zadavatele, dodání IS HelpDesk (dále jen „předmět zakázky“ nebo „zařízení“) a převedení vlastnického práva k předmětu zakázky na zadavatele.

Předmět veřejné zakázky bude sloužit k modernizaci datového centra zadavatele, která povede k:
• nasazení 2ks serverů pro virtualizaci vč. serverového operačního systému,
• nasazení virtualizovaného diskového pole s tieringem,
• nasazení zálohovacího storage 24TB backup s deduplikací,
• nasazení komunikačního serverového SW - globálního komunikačního nástroje (podpůrná aktivita k IS HelpDesk),
• nasazení nové, moderní virtualizační platformy - replikačního a zálohovacího SW,
• nasazení kancelářského balíku (podpůrná aktivita k IS HelpDesk),
• nasazení databázového serverového SW,
• nasazení IS HelpDesk.

Součásti předmětu veřejné zakázky a nabídkové ceny jsou dále zejména, nikoli však výlučně:
• doprava předmětu veřejné zakázky do místa plnění, jeho vybalení a kontrola,
• instalace zařízení v místě plnění a uvedení do plného provozu, jež zahrnuje jeho odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho nastavení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel,
• dodání potřebného příslušenství zařízení,
• dodání technické dokumentace, zejména návodů k obsluze a údržbě, katalogu náhradních dílů, v českém nebo anglickém jazyce, v rozsahu a provedení, které umožní bezproblémovou obsluhu zařízení a uvedení do provozu, trvalý provoz a jeho údržbu,
• zaškolení 2 zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě zařízení v rozsahu 24 hodin na dodaném zařízení v místě plnění,
• poskytnutí služeb technické podpory k programovému vybavení (SLA) v rozsahu přílohy č. 8 zadávací dokumentace Závazný text Smlouvy o technické podpoře programového vybavení.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace ("Technická specifikace - Infrastruktura a SW aplikace"), v příloze č. 7 zadávací dokumentace ("Závazný text smlouvy o dodávce hardware a software a poskytnutí souvisejících služeb") a v příloze č. 8 zadávací dokumentace ("Závazný text Smlouvy o technické podpoře programového vybavení").

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 05.09.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 01.10.2018 (13:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.