Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rozšíření Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv I.


Kategorie

Výzkum a vývojTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Jihomoravský kraj

Popis:
Předmětem zakázky je nákup a instalace Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv v areálu zadavatele na adrese: VUAB Pharma, a.s., Karásek 1i, 621 00 Brno.

Zakázka je rozdělena na 6 částí. Uchazeč může podat nabídku na libovolnou jednu část, nebo více částí zakázky. V rámci dílčích zakázek jsou poddodávky přípustné, ale plnění dílčí zakázky jako celku garantuje vybraný dodavatel.

Zadavatel v rámci jednotlivých částí výběrového řízení poptává zařízení, která spolu tvoří funkční celek, resp. je vyžadována jejich vzájemná technická kompatibilita.

Podrobnosti každé části výběrového řízení jsou specifikovány v příslušné technické specifikaci:

část 1: Zařízení pro měření integrity filtrů a zařízení pro měření částic;

část 2: Dvouplášťový skleněný kotel (2x) a zařízení pro filtraci léčiv (2x);

část 3: Zdroj vakua, Vakuová sušárna včetně vývěvy a Vývěva pro vakuové filtrace;

část 4: Termostat UNISTAT lázňový cirkulační, Termostat cirkulační pro přípravu kapalných injekcí a Duplikátorový kotlík pro přípravu kapalných injekcí;

část 5: Plynový chromatograf (GC) a TOC;

část 6: Rozplňovačka agarových půd včetně sterilizátoru a Automatizované Grammovo barvení

CPV kód:
73111000-3 Laboratorní výzkum
38290000-4 Výzkumné, hydrografické, oceánografické a hydrologické nástroje a přístroje

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 02.09.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 23.09.2019 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.