Veřená zakázka

ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V BRNĚ SOBĚŠICÍCH

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233253-7 - Práce na povrchové úpravě stezek pro pěší
Popis:

Předmětem zakázky je rozšíření pohřebiště v MČ Brno-Soběšice. Hřbitov se nachází za severním okrajem obce Soběšice na konci ulice Mokrohorská. Jeho stávající rozloha činí 3593 m2. Nová plocha pohřebiště bude situována na části parcely p.č. 1263/9 v k.ú. Soběšice s návazností na stávající hřbitov. Rozloha nové části je 6 335 m2. Dle Územního plánu města Brna je tento pozemek návrhovou plochou městské zeleně - plochy hřbitovů, v katastru je veden jako ostatní plocha jiná plocha. Na této ploše budou vytvořena nová hrobová místa pro cca 142 kopaných a 730 urnových hrobů. Okolo celého pohřebiště bude vytvořeno drátěné oplocení na podezdívce a v dolní části bude oplocení tvořit stěna kolumbárií s kolumbárními okýnky směřujícími dovnitř rozšířené části pohřebiště.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.04.2021