Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Dopravní prostředky a příslušenství

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“ je pořízení sběrných nádob k domovům občanů města na separaci odpadu (plast, papír), pořízení nádob na separaci skla do stávajících sběrných míst a pořízení velkoobjemových kontejnerů (VOK) na biologicky rozložitelný odpad (BRO) a objemný odpad. Realizace projektu je spolufinancována z fondu Evropské unie (Fondu soudržnosti) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl - 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, Výzva č. 126, Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011840, název projektu - „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.01.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.