Veřená zakázka

Rozšíření softwarového nástroje ESKO GDPR o modul KBO pro řízení bezpečnosti prostřednictvím systémových prostředků a modulů pro KB ČHMÚ

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření již zadavatelem provozovaného softwarového nástroje ESKO s modulem GDPR o modul KBO. Jedná se dodávku modulu KBO pro 100 uživatelů, ve složení 3 administrátorů a 97 přistupujících uživatelů, dvouleté produktové podpory modulu a souvisejících služeb, který bude naplňovat základní požadavek zadavatele udržitelnosti a provozuschopnosti technických a organizačních opatření přijatých v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“) a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále jen „VKB“). Dodávané řešení pokryje oblast digitalizace implementovaného opatření implementace Informačního systému řízení bezpečnosti („ISMS“) dle bezpečnostní normy ISO 27001. Podrobná specifikace předmětu plnění e uvedena v příloze č.1 ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.11.2021