Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

ROZŠÍŘENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ OHRADA – VSETÍN II


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci: „ROZŠÍŘENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ OHRADA – VSETÍN“, SO 01 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, SO 02 – SÍŤOVÁ PYRAMIDA, SO 03 – DĚTSKÁ LANOVÁ DRÁHA na parcele č. 6838/3 – k.ú. Vsetín“.
Popis veřejné zakázky: Předmětná stavba se nachází v zastavěném území. Stávající herní plochy jsou situovány v bytové zástavbě, v místní části – sídlišti Ohrada, ve Vsetíně. Plochy jsou situovány na téměř rovném terénu.
SO 01 – Dětské hřiště se jedná o rozšíření a o stavební úpravy stávajícího dětského hřiště, kde bude demontován původní mobiliář (lavičky, odpadkové koše), původní herní prvky (pískoviště a dřevěný herní prvek „Věžička“ se skluzavkou a lanovým výstupem) a bude odstraněn stávající sypaný povrch z písku a betonové obruby pískoviště a pískové náplně pískoviště.
Nově je navrženo osazení herních prvků – pískoviště s krycí plachtou, pružinové houpadlo, šikmé točidlo, kruhový kolotoč a dále nový herní prvek věžička se skluzavkou, lanovým a šikmým výlezem. Dále je navrženo osazení mobiliáře – lavičky (4 ks), odpadkový koš (1 ks) a stojan na kola (1 ks).
Provedení nového povrchu SO 01 je navrženo z části z EPDM materiálu vč.pružné lité podložky – podkladní dopadové vrstvy a z části z betonové zámkové dlažby - prostor je vymezen zahradními obrubníky š.50 a 100 mm a budou provedeny nové konstrukční vrstvy pro zámkovou dlažbu. Jednotlivé části rozhraní povrchů ploch budou lemovány zahradními obrubníky š.50 mm
SO 02 – Síťová pyramida se jedná o umístění nového herního prvku lanové síťové pyramidy vč. dopadové plochy z kačírku, která bude vymezena zahradními obrubníky š.100 mm osazených na ležato a dále bude provedena nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby, která bude lemována zahradními obrubníky š.100 mm, budou provedeny nové konstrukční vrstvy pro zámkovou dlažbu. Dále je navrženo osazení mobiliáře – lavičky (2 ks) a odpadkový koš (1 ks) a stojan na kola (1 ks). V blízkosti tohoto herního prvku je umístěno stávající informační zřízení, kde bude umístěn nový – aktualizovaný návštěvní řád hřiště.
SO 03 – Dětská lanová dráha se jedná o umístění nového herního prvku dětské lanové dráhy – lanovky vč. dopadové plochy z gumoplastových zatravňovacích rohoží – dopadová zatravňovací plocha a přírodního předpěstovaného travního koberce.
Odvodnění hřiště je navrženo vsakem do terénu.
Specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v těchto dokumentech:
a) Příloha číslo 1 – Soupis prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr – ROZŠÍŘENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ OHRADA – VSETÍN
b) Příloha číslo 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby - „ROZŠÍŘENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ OHRADA – VSETÍN“, vypracoval: Ing. PETR BRAVENEC projektová kancelář s.r.o., Ústí 50, Vsetín 755 01, IČO: 28561279
c) Příloha č. 3 – Smlouva o dílo
4. Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné slepý soupis prací v elektronické podobě. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad slepého soupisu prací s textovou a výkresovou částí PD stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zakazuje změnit strukturu soupisu prací.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 17.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 23.03.2020 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.