Veřená zakázka

Revitalizace zeleně v intravilánu obce Velké Přítočno

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v bodě 6.2. zadávací dokumentace, respektive v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací – výkazu výměr, které tvoří její přílohy.
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Předmětem veřejné zakázky je provedení souboru opatření obsažených v projektové dokumentaci (kácení dřevin, bezpečnostní řezy, výchovné řezy, sadová úprava, nová výsadba, stavební práce, vybavení mobiliářem apod.) směřující k celkové revitalizaci stromů ve vybraných lokalitách obce Velké Přítočno. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze ZD – Projektová dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem proveden v takovém technickém a uživatelském standardu a v takové kvalitě, jak je uvedena a definována v zadání, v Příloze ZD – Projektová dokumentace a dále také v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době plnění předmětu veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude realizována plně v souladu se Závaznými podmínky AOPK ČR, které jsou uvedeny v Příloze ZD – Podmínky AOPK ČR.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.04.2021