Veřená zakázka

Revitalizace vodní nádrže Malá Anna, k.ú. Nové Sedlo

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „VODNÍ NÁDRŽ MALÁ ANNA – STAVEBNÍ ÚPRAVY“, zpracované 02/2021 projektantem Ing. Petrem Ontkem, adresa: Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov, IČ 64371930“, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je je odtěžba sedimentů a úprava dna vodní nádrže, dále úprava hráze nádrže, výpustného objektu, bezpečnostního přelivu a odtokového potrubí. Cílem prací je uvést stávající prvky vodní nádrže do technického stavu zajišťujícího bezpečné fungování díla a zároveň zatraktivnit bezprostřední okolí vodní nádrže pro volnočasové aktivity.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.04.2021