Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Revitalizace území staré skládky v k.ú. Mezná u Hřenska

Číslo ve věstníku:
Z2020-014106
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace a soupisu prací - úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností G-servis Praha spol. s r.o., IČO: 49680226, se sídlem: Praha 6, Třanovského 622/11, PSČ 16300, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. Předmět stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisu prací, ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky není stavební objekt SO 05 - Přel n. v. VN.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 24.04.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 27.05.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.