Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Revitalizace parku na Dolíku ve Staré Boleslavi


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je revitalizace plochy parku (veřejné zeleně) na Dolíku, konkrétně se jedná o vybudování cest, veřejného osvětlení a revitalizaci zeleně, a to vše dle Projektové dokumentace. Park se nachází v historickém centru města Stará Boleslav a má funkci menšího náměstí s centrální zelení v ploše bývalé vodní plochy. Pokud se jedná o cesty, tak jde o místní obslužné komunikace v celkové dl. 210m, parkovací stání a komunikace pro pěší. Komunikace pro automobilovou dopravu jsou navrženy jednak s krytem ze žulové dlažby, jednak s asfaltovým krytem v místech stávajících zpevněných ploch. Pro komunikace pro pěší bude užito žulové mozaikové dlažby. Dále bude vytvořeno 11 podélných parkovacích stání s krytem z betonové zasakovací dlažby. V rámci vegetačních a souvisejících úprav bude realizováno odstranění neperspektivních, provozně nebezpečných a dožívajících dřevin, ošetření ponechaných, dále bude provedena obnova a úprava vegetačních ploch (rekultivace, výsadba stromů, založení květinových záhonů a rekonstrukce trávníkových ploch) a doplnění funkčních prvků mobiliáře, zpřístupnění parkové plochy mlatovými pěšinami a zřízením dlážděného odpočivadla. Předmětem stavby je také obnova a doplnění soustavy veřejného osvětlení.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.02.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.