Veřená zakázka

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku, Praha Uhříněves – 2.etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravách parku a Cukrovarského rybníku v katastrálním území Uhříněves, obec Praha.

Podrobněji je předmět zakázky popsán v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že před vyhlášením zadávacího řízení provedl ve výkazu výměr úpravy (byla vyjmuta část zahrnující ocelovou pochozí lávku v koridoru mezi domy a elektrické osvětlení této lávky). Tyto stavební objekty však zůstaly zahrnuty ve výkresové a textové části PD, ale nebudou realizovány vybraným dodavatelem.

Součástí předmětu zakázky není odbahnění Cukrovarského rybníku vč. s tím souvisejících prací. Zadavatel si v souladu s § 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy na poskytnutí nových stavebních prací spočívajících v odbahnění Cukrovarského rybníku vč. s tím souvisejících prací (tj. zajištění rozboru sedimentu akreditovanou laboratoří, zřízení staveništní komunikace k rybníku přes stávající park vč. případného pronájmu pojezdových panelů, a to po celou dobu realizace stavby, dále kácení stromů a křovinového porostu s odstraněním kořenů (které nejsou zahrnuty ve společném povolení) vybraným dodavatelem. Zadavatel předpokládá, že odebraný sediment nebude kontaminován těžkými kovy a bude ho možné odvážet na pozemky VÚŽV příp. na řízenou skládku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.07.2022