Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích (Pokračování 2)


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Ústecký kraj

Popis:
TOTO UVEŘEJNĚNÍ NA PROFILU ZADAVATELE SE TÝKÁ JIŽ
DŘÍVE UVEŘEJNĚNÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA STEJNOU
VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZOBRAZENÉHO VE 2 ZÁZNAMECH (SYSTÉMOVÉ ČÍSLO P20V00010192 A P21V00000177) A
NAVAZUJE TAK NA TATO DŘÍVĚJŠÍ UVEŘEJNĚNÍ OBOU
ZÁZNAMŮ, A TO Z DŮVODU STANOVENÉHO MAXIMÁLNÍHO LIMITU PRO VKLÁDÁNÍ DAT, A OBSAHUJE DALŠÍ INFORMACE
TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, KONKRÉTNĚ FOTODOKUMENTACI STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU.

Stavební úpravy interiéru budovy č.p. 171 (součástí pozemku p. č. 234, k.ú. Litoměřice) na úrovni podzemního podlaží, prvního až třetího nadzemního podlaží pro účely provozu nové expozice Oblastního muzea v Litoměřicích včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky, vybudování nového zdroje vytápění v prostoru podkroví, výměny střešní krytiny, opravy konstrukce krovu, přístavby výtahu ve dvorním traktu, odborné repase a restaurování dřevěných a kamenných prvků ve vnitřních prostorech a na fasádě objektu, tedy restaurování dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění nejsou stavební úpravy prostor stávající kavárny v prvním nadzemním podlaží, vyjma nezbytně nutných prostupů pro vlastní realizaci stavebních prací části muzea.

Součástí plnění je zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.

Bližší vymezení předmětu zakázky – viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) – Smlouva o dílo a technické přílohy. Technické podmínky této veřejné zakázky jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz technické přílohy této ZD), které souhrnně představují jiné požadavky na výkon a funkci dle ust. § 92 odst. 2 zákona.

Vzhledem k tomu, že plnění probíhá na kulturní památce a zahrnuje taktéž specifické odborné činnosti včetně restaurování dle zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel doporučuje účastníkům zevrubné prostudování technických příloh této ZD včetně technické zprávy. Ke vzájemnému vztahu technických příloh této ZD zadavatel
uvádí, že nejvyšší prioritu má technická zpráva, dále výkresy v menším měřítku a nakonec výkresy ve velkém měřítku (blíže viz DPS, Technická zpráva, str. 12).

Zadavatel dále doplňuje, že součástí plnění je taktéž dodávka a montáž základní audiovizuální techniky a žaluzií, příslušné položky týkající se základní audiovizuální techniky a žaluzií jsou uvedeny ve výkazu výměr k nacenění. Součástí plnění je taktéž zajištění (zhotovení) dílenské, výrobní a související
dokumentace, blíže viz technické přílohy této ZD. Součástí plnění je dále zajištění odborných posudků a průzkumů z oblasti archeologie a restaurování vč. závěrečných restaurátorských zpráv, jejich výčet je uveden ve výkazu
výměr; Standardní stavebně historický průzkum objektu č.p. 171 je zpracován (viz technické přílohy této ZD).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 22.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 18.02.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.