Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou.

Objekt vyžaduje sanaci spodní části budovy tak, aby již nedocházelo k dalšímu poškozování základových konstrukcí a konstrukcí 1. PP a vzlínání vlhkosti svislými konstrukcemi a jejich následné degradaci. Stávající Servisní trakt (SO 102.1) mezi hlavním objektem (SO 101) a tzv. Rašelinovým pavilonem bude demolován a realizován jako objekt nový založený ve větší hloubce, podzemní konstrukce (základová deska a obvodové stěny) budou provedeny jako tzv. bílá vana. Základy stávající pod zadní věží hlavní budovy budou v místě prohlubování základové spáry podchytávány. Část stavební jámy pro nový objekt bude zajištěna pomocí kotvené pilotové stěny. Budou provedeny kompletně nové rozvody všech instalací v celém objektu. Na stávající vazníky nad atriem budou osazeny skleněné panely. V maximální možné míře budou zachovány a restaurovány původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby. Záměr počítá také s obnovou interiérů včetně dřevěných prvků, jako jsou obložení, dveřní a okenní výplně. Na fasádě bude předmětem revitalizace oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a dekorativních prvků, otvorové výplně budou podrobeny opravě. Bude vyměněna střešní krytina a repasovány klempířské a pasířské dekorativní prvky.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 16.08.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.