Veřená zakázka

REVITALIZACE NÁVSI V TŘEBOHOSTICÍCH II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiAuto-moto, dopravaProjekty a studie
Auto-moto, doprava ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování,
71322500-6 - Technické projekty pro dopravní instalace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování následující projektové dokumentace v níže uvedeném rozsahu:
Projektová dokumentace musí být zpracována pro vydání společného povolení (DUSP).
a)Koordinace řešení celé revitalizace (práce HIP ve spolupráci s určeným architektem, kterým je Ing. arch. Ondřej Duchan, autor urbanistické studie – Příloha č. 1) a zpracování odhadu stavebních nákladů po jednotlivých částech (bez položkového soupisu prací); zadavatel upozorňuje, že předmětem řešení je kompletní revitalizace a rekonstrukce celého prostoru návsi v obci Třebohostice u Škvorce se změnou trasování komunikace II/10172 v okolí kapličky a se změnou konstrukcí a povrchů ostatních místních vozovek, autobusové zastávky, chodníků a vjezdů na sousední parcely. Současně bude řešeno odvodnění s využitím stávajících prvků odvodnění, případně s jejich doplněním, veřejné osvětlení, přeložka vrchního vedení společností ČEZ do kabelového vedení a sadové úpravy. Přeložky ostatních IS se nepředpokládají, v případě řešení vynucených přeložek/ochrany inženýrských sítí zadavatel předpokládá, že by byl na doprojektování uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, což si zadavatel vyhrazuje v této výzvě k podání nabídek.
b)Výkon inženýrské činnosti (IČ) spojený se zajištěním vyjádření DOSS, DI PČR, KSÚS a správců dotčených inženýrských sítí ke zpracované projektové dokumentaci a dále pak vlastní inženýrská činnost spojená s podáním žádosti o DUSP místně příslušnému stavebnímu úřadu, komunikace s úřadem za účelem vydání příslušného rozhodnutí ze strany stavebního úřadu.
b)Pravidelné konzultace se zadavatelem (investorem) – minimálně 1x za 2 týdny, pokud nebude mezi stranami sjednáno jinak.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.06.2024