Veřená zakázka

Revitalizace Jevanského potoka

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Záměrem obce Louňovice je návrh biotopových opatření a opatření podporující renaturaci Jevanského potoka. Revitalizační úpravou dojde ke zlepšení biodiverzity lokality a zlepšení stanovištních podmínek pro organismy vázané na vodní plochy a mokřadní biotopy. Biotopová opatření spočívají ve vybudování deseti tůní s půdorysně členitými břehovými hranami a pozvolnými sklony svahů. Pro podporu renaturace toku budou do toku vloženy měkké prvky, které budou usměrňovat proudění toku. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 5 této Výzvy a Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.05.2021