Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Revitalizace areálu dílen - T.E.S. Polička s.r.o.“ v rámci stejnojmenného projektu reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023062


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Pardubický kraj

Popis:
PřPředmětem zakázky je rekonstrukce objektu dílen v ulici T. Novákové v Poličce.
Rozsah předmětu zakázky je detailně specifikován v projektové dokumentaci s názvem „REVITALIZACE AREÁLU DÍLEN“ vypracované společností APOLO CZ s.r.o., IČO 274 92 851, se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička, v měsíci únoru 2020 pod zakázkovým číslem P2318, a ve výkazu výměr; tyto podklady tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti dodavatele potažmo účastníka řízení a zadavatele a další podmínky neuvedené v této dokumentaci se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů MPO, č.j.: MPO 700007/20/61010/61000 platnými od 3. 12. 2020 a účinnými od 10. 12. 2020.

Nabídky se podávají v českém jazyce, v elektronické podobě zde, v listinné případně na adrese sídla zadavatele, T.E.S s.r.o. , Jiráskova 977, 572 01 Polička.

Dílčí plnění zadavatel neumožňuje.

Vítězný dodavatel bude povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Zadavatelem je T.E.S. s.r.o., IČO: 647 88 253, se sídlem Jiráskova 977, 572 01 Polička.
Kontaktní osobou zadavatele je administrátor zakázky Mgr. Jaromír Kašpar, tel. 725735531, e-mail: j.kaspar@area2000.cz

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 23.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 18.03.2021 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.