Veřená zakázka

Restaurování - podsbírka Sádra - plastiky (Záchrana pokladů z depozitářů)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
79963000-2 - Restaurování, kopírování a retušování fotografií
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je: a) zpracování restaurátorského průzkumu b) zpracování restaurátorského záměru c) samotné restaurování 15 ks plastik (sádra + beton) Předměty určené k restaurování jsou součástí podsbírky s názvem „Sádra - plastiky“ (15 ks), které jsou uloženy v depozitářích Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace (dále jen "Muzeum"). Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen analogicky dle § 101 zákona na 2 části. Účastníci mohou podat nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Každá část bude posuzována a hodnocena samostatně. Na každou část veřejné zakázky musí účastník podat samostatnou nabídku. Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah pro jednotlivé části veřejné zakázky, které jsou požadovány a specifikovány v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí plnění jednotlivé části budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.04.2021