Veřená zakázka

RESTAUROVÁNÍ 4 KUSŮ DVEŘÍ V PŘÍZEMÍ JIŽNÍHO KŘÍDLA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
79963000-2 - Restaurování, kopírování a retušování fotografií
Popis:

Předmětem plnění zadávané Veřejné zakázky je restaurování stávajících 4 kusů dveří v přízemí jižního křídla. Dveře jsou umístěny v jižním křídle zámku (objektu zadavatele) v přízemí u nově rekonstruovaného balkonu. Všechny dveře mají zčásti nebo zcela mechanická i konstrukční poškození a zašlou a poškozenou povrchovou úpravu. Dveře byly poničeny stářím, často špatnou a neodbornou úpravou a vlivy počasí (mj. poslední velkou povodní). Restaurování je nutné provést z důvodu zmírnění úniku tepla a také z důvodu zajištění v rámci památkové péče. Bližší vymezení předmětu plnění Veřejné zakázky je dáno Restaurátorským průzkumem zpracovaným Jiřím Věnečkem, se sídlem Jiráskova 10, 570 01 Litomyšl, IČO: 18428274, v 07/2022, který tvoří přílohu č. 4 této Výzvy, dále Stratigrafickým průzkumem barevnosti vybraných dveří a okenních výplní jižního průčelí zámku v Heřmanově Městci, zpracovaným Jiřím Věnečkem a Ing. Jiřím Kmoškem, v 07/2022, a dále Stratigrafií dveří Heřmanův Městec, zpracovanou Národním technickým muzeem, se sídlem Kostelní 42, 170 78 Praha 7, v 07/2022, které tvoří přílohu č. 5A a přílohu č. 5B této Výzvy. Podrobnější podmínky pro provádění předmětu veřejné zakázky jsou dále vymezeny v Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče, sp. zn. CR 066861/2022 AK ze dne 18.10.2022, které tvoří přílohu č. 6 této Výzvy. Rozsah požadovaných prací a dodávek v rámci plnění této Veřejné zakázky je blíže vymezen ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 9 této Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.02.2023