Veřená zakázka

Reparametrizace a optimalizace SIEM řešení MZE 2022+

Číslo ve věstníku:
Z2022-046755
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72000000-5 - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je plnění sestávající se ze zajištění reparametrizačních a optimalizačních prací se zaměřením na integraci stávajících i nově zaváděných informačních systémů a dalších rozvojových činností v řešení pro správu bezpečnostních incidentů a událostí (SIEM). Systém je provozovaný na platformě ArcSight. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu pěti (5) let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. S ohledem na to, že jde o bezpečnostní dohledový systém, je nutné, aby byl provozován nezávislým dodavatelem s velkým důrazem na splnění podmínky nezávislosti vymezené v návrhu smlouvy. Veškeré služby a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k realizaci veřejné zakázky v rozsahu požadovaném zadavatelem v závazném textu návrhu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.12.2022