Veřená zakázka

Rekuperace vzduchu - budova výroby kosmetiky družstva Detecha

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45331000-6 - Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
Popis:

V rámci několika výrobních prostor dochází k většímu vývinu vlhkosti při vlastním technologickém procesu. Proto pro zajištění potřebného lokálního odvodu těchto par budou instalovány malé VZT jednotky. Tak aby při odvětrání a současném řízeném přívodu čerstvého vzduchu (při zajištění požadovaných tlakových poměrů v rámci stávajícího centrálního systému VZT) nedocházelo k nadměrným tepelným ztrátám, budou nové lokální jednotky vybaveny účinnou rekuperací energie. Rozsah předmětu zakázky vyplývá z výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Bližší informace a požadavky zadavatele k předmětu a rozsahu zadávané zakázky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách.

Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.01.2022