Veřená zakázka

Rekultivace kalových nádrží Lazy – biologický dozor

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71500000-3 - Služby ve stavebnictví
Popis:

Předmětem plnění díla je provést pro objednatele plnění v rozsahu prací dle Přílohy č. 1 SoD (Cenová nabídka). Součástí plnění je zejména: a) průběžné terénní šetření v místě spojené s vyhodnocením přírodovědného průzkumu o rozsahu botanika, entomologie, herpetologie, ornitologie a mammaliologie v dobývacím prostoru Lazy po ukončení hornické činnosti na vybrané rekultivační akce: Dombrovec, Asanace a rekultivace v lokalitě Stará Koksovna, Asanace a rekultivace kalových nádrží Lazy – VI. etapa, Rekultivace odvalu Lazy, Sanace území Červená kolonie, Sanace lokality Figura a Rekultivace území Olšovec, b) vypracování každoročního písemného vyjádření biologického dozoru prováděného v prostoru stavby VI. etapy a v dobývacího prostoru Lazy, vždy k 30. 12. daného roku, c) průběžný přírodovědný monitoring lokality v dobývacím prostoru Lazy a biologický dozor ve fázi stavební realizace akce – VI. etapa Lazy, d) vypracování každoroční zprávy z monitoringu území dobývacího prostoru Lazy pro Ministerstvo životního prostředí pobočka Ostrava a každoroční zprávy z dozoru na VI. etapě pro Městský úřad Orlová, vždy k 30. 12. daného roku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.02.2024